Cenník

     

 

Garancia počtu jázd - Autoškola Atalovič Ti garantuje zákonom stanovený počet jázd a teórie.
Vďaka GPS-čipu, ktorý bude zaznamenávať strávený čas v aute a na učebni.

 

                                                              

                        

V cene je:

                  Zákonom predpísaný rozsah kurzu - 71 vyučovacích hodín:

- teória 32 vyučovacíc hodín

- autocvičisko 8 vyučovacích hodín

- praktická jazda v premávke 30 vyučovacích hodín

- praktická údržba 1 vyučovacie hodiny 

                                                                                     

 Zapožičanie učebnice

 Počítačový program skúšobných testov s vyhodnotením odpovedí na USB   

 Možnosť úhrady na splátky bez navýšenia

 

Doplňujúci výcvik - kondičné jazdy 1 hodina - 45 minút   25,- €

                                                             2 hodiny - 90 minút   50,- €

        - náhradná vyučovacia hodina 1 hodina  - (45 min.)  25,- €

 

Štátne poplatky - nie autoškole

- kolok ku skúške   33,-€

- kolok na vydanie vodičského oprávnenia  6,50 €

- kolok ku opravnej skúške  8,- €

 

Kurz prvej pomoc sa vykonáva na profesionálnej úrovni a zabezpečí ho autoškola pre svojich uchádzačov. Cena kurzu je stanovená  podľa príslušnej akreditovanej organizácie -  30,00 €.

Lekárska prehliadka - cena záleží od Vášho všeobecného lekára.