Kde sa vyučuje?

Výučba teórie

                     Učebňa je na ZŠ Odborárska v Novom Meste nad Váhom.

                                         Nachádza sa na I. poschodí č.121

                                Je vybavená modernými učebnými pomôckami.

Výučba základov ovládania vozidla

                         Vlastné autocvičisko je v Novom Meste nad Váhom.