Kondičné jazdy
Kondičné jazdy sú určené všetkým, ktorí dlhšiu dobu nešoférovali, potrebujú sa zdokonaliť v riadení vozidla, potrebujú získať nové poznatky, alebo majú stále trochu strach šoférovať v dnešnej hustej premávke. Počet hodín a priebeh si určíte sami a tiež si určíte, v čom sa chcete precvičiť. Po absolvovaní kondičných jázd nebudete mať s ničím problém.