KURZ PRVEJ POMOCI
      K získaniu vodičského preukazu je potrebné absolvovať kurz prvej pomoci kedykoľvek počas trvania výcviku.
      Naša autoškola Vám zabezpečí realizáciu kurzu prvej pomoci buď v priestoroch našej autoškoly alebo u akreditovaných vzdelávacích ustanovizní v zmysle Zákona č. 578/2004 Z.z.
Žiadateľ o vodičské oprávnenie absolvuje kurz prvej pomoci v trvaní osem vyučovacích hodín (45 min.).
Kurz vykonávajú inštruktori Slovenského Červeného kríža, RZP a iní akreditovaní inštruktori..
Po úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci a po vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci sa vydá osvedčenie.