Lekárska prehliadka      
         
Každý uchádzač musí absolvovať lekársku prehliadku, ktorou sa zistí, či je spôsobilý
viesť motorové vozidlo. Prehliadku absolvujete u svojho všeobecného lekára.