Prihláška do autoškoly      
              
- po doručení žiadosti na Vašu adresu, si žiadosť vyplníte a potvrdíte u svojho lekára
- vyplnenú žiadosť prinesiete pred začatím kurzu do našej autoškoly
- do kurzu sa môžete prihlásiť aj elektronicky