Výcvik v autoškole
Výcvik v autoškole pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy.
Ako výuku teórie, tak jazdy, vykonáva skúsený inštruktor s dlhoročnou praxou. Výcvik trvá 7 až 8 týždňov, kurz môže byť aj individuálny s kratšou alebo dlhšou dobou trvania.