Skúšky
 
    Úspešné zvládnutie skúšky je podmienkou pre získanie vodičského preukazu.
    Vodičské preukazy vydáva Dopravný inšpektorát.

 

     Skúška sa skladá z týchto častí:   
    - preskúšanie z pravidiel cestnej premávky (test, dĺžka trvania 20 min.)
    - jazda na autocvičisku (slalom vpred a parkovanie pozdĺžne a kolmé)
    - jazda v cestnej premávke 
     Všetky časti skúšky prebiehajú za účasti dopravného policajta.