Teoretická príprava

 

     Deň a čas výučby teórie si účastníci určujú pred začatím kurzu (pondelok - nedeľa). 

     Učebňa sa nachádza pri centre mesta na Ulici odborárskej (v budove Základnej školy)

     a je vybavená kvalitnými učebnými pomôckami.

    

     Počet hodín teoretickej prípravy  

   - Teória vedenia vozidla - 3 hodiny

   - Pravidlá cestnej premávky - 20 hodín

   - Zásady bezpečnej jazdy - 4 hodín

   - Konštrukcia vozidla - 2 hodiny

   - Opakovanie - 3 hodiny

    Spolu : 32 vyučovacích hodín